ติดตาม Thaigunners ทาง Facebook Gunner Talk
ตำรวจภูธรภาค 5 ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด แก้ไขปัญหาหมอกควัน
991
19-3-2015
13:37:36
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2558 พลตำรวจโทธนิตศักดิ์   ธีระสวัสดิ์   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับนโยบายเร่งด่วนจาก พลเอกประยุทธ   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,  พลเอกดาวพงษ์   รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พลโทสาธิต   พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตำรวจเอกสมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
          กำชับมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ จึงได้เรียกตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ทั้งหมด จำนวน 153 สถานี ประชุมทางไกลทางผ่านระบบวีดีโอเร่งด่วน กำชับ ติดตาม การสั่งการมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยมีมาตรการดังนี้
โดยในส่วนของตำรวจภูธรภาค 5 จะรับผิดชอบมาตรการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่
- จัดชุดสายตรวจออกประชาสัมพันธ์ และตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
- จัดชุดสายตรวจออกตรวจตรา หากพบเพลิงไหม้ ณ จุดใด จะดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น หากเกินขีดความสามารถจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการทันที
- ได้เชิญตัวบุคคลผู้มีความเสี่ยงในการก่อเหตุจุดไฟเผา ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ป่า หรือ พื้นที่ส่วนบุคคล มาพบ และขอความร่วมมือให้งดเว้น
- ด้านมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย จะใช้มาตรการอย่างเข้มงวด จากเบาไปหาหนัก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายอาญา,  พรบ.ควบคุมสิ่งแวดล้อมฯ, พรบ.สาธารณสุขฯ, พรบ.ป่าไม้ฯ, พรบ.ป่าสงวนฯ เข้าไปดำเนินการ
- ขณะนี้ ได้ให้ตำรวจทั้ง 153 สถานี ใช้โปรแกรมภาพถ่ายทางอากาศ เช่น APP AIR4THAI หรือ โปรแกรมอื่นๆ ตรวจสภาพหมอกควัน หากพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจุดใดจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อพบผู้กระทำผิด จะมีการใช้มาตรการตามกฎหมายทันที หากไม่พบจะดำเนินการสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินการต่อไป
- ขณะนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีไปแล้วหลายราย 
- จึงขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ให้เบาะแสแจ้งข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ทั้ง 153 สถานี หรือโทรศัพท์ แจ้งเหตุที่หมายเลข 191 
- ตำรวจภูธรภาค 5 ได้กำชับ เจ้าหน้าที่ทั้ง 153 สถานี ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยกำชับทั้ง 153 สถานี หากรับแจ้งเหตุ ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข หากไม่ดำเนินการจะมีการใช้มาตรการกับตัวเจ้าหน้าที่ด้วย
- ตำรวจภูธรภาค 5 หวังว่าพี่น้องประชาชน คงจะร่วมมือในการแจ้งเหตุและหลีกเลี่ยงเป็นผู้ก่อเหตุ ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ซึ่งหวังว่าคงจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้เกิดปัญหามลภาวะเดือดร้อนต่อสังคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขอนามัย หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
 
www.CM108.com รายงาน 
 
121485.jpg
 
121896.jpg
 
121486.jpg

 

http://www.cm108.com/bbb/index.php/topic/4894-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-5-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB/

หรือ
เพื่อแสดงความคิดเห็น